Acil Adak Satış Sözleşmesi

Sayın Üyemiz;

FOP / Yusuf İnan'ın sahibi olduğu ve işlettiği www.aciladak.com.ua adresindeki internet sitesinden alış veriş yapmadan önce lütfen Satış Sözleşmesi'ni dikkatle okuyun. Tamamını okuduktan sonra, sözleşmeyi kabul etme ve onaylama işlemi için "Satış Sözleşmesi'ni okudum, Satış Sözleşmesi'nde yazılan şartları kabul ediyorum kutucuğunu işaretleyerek satın alma işlemini tamamlayınız.

Bu işaretleme, Satış Sözleşmesi'nde yer alan tüm maddeleri okuduğunuz, SATIŞ SÖZLEŞMESİ'NDE YER ALAN TÜM MADDELERİ KABUL ETTİĞİNİZ ANLAMINA GELİR.

Www.AcilAdak.com.ua İnternet sitesinin Satış Sözleşmesi

1. Taraflar

İşbu sözleşme, sitenin sahibi ve işletmecisi olan FOP / Yusuf İNAN ile siteden alışveriş yapmak isteyen MÜŞTERİ arasında düzenlenmiş, elektronik ortamda MÜŞTERİ tarafından onaylanması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlülüğe girmiştir.

2. Tanımlar

Site: www.aciladak.com.ua adresinde yayın yapan internetten satış yapan E- Ticaret sitesidir.

A.A : Acil Adak

Müşteri: Müşteri kayıt formunu doldurmuş, "Satış Sözleşmesi'ni okumuş, orada yazılanları aynen kabul ediyorum." ifadesinin başındaki kutucuğu işaretlemiş ve gönder butonuna basarak satın alma işlemini tamamlamış kişi.

3. Sözleşmenin Konusu

İşbu sözleşmenin konusu, sitede satışa sunulan ürün ve hizmetlerin, bu hizmetlerden yararlanma şartlarının ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir. İşbu sözleşmenin kapsamı işbu sözleşme ile site içerisinde yer alan kullanıma, hizmetlere ilişkin A.A tarafından yapılmış olan bilcümle uyarı, yazı ve açıklama gibi beyanlardır. Müşteri, işbu sözleşme hükümlerini kabul etmekle, site içinde yer alan kullanıma ve hizmetlere ilişkin A.A tarafından açıklanan her türlü beyanı da kabul etmiş olmaktadır. Müşteri bahsi geçen beyanlarda belirtilen her türlü hususa uygun olarak davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4. Hak ve Yükümlülükler

4.1. Müşterilerin Hak ve Yükümlülükleri

Müşteri, sitenin ürün ve hizmetlerinden faydalanırken ve sitedeki ürün ve hizmetlerle ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken işbu sözleşme içerisinde yer alan tüm şartlara, sitenin ilgili yerlerinde belirtilen kurallara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, işbu sözleşme ile belirlenen tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul eder.

Siteden ürün satın alabilmek için 18 yaşından büyük olmak gereklidir. Siteden satın alınan ürün ve hizmetler sadece bu site için geçerlidir. Şirketin diğer sitelerini kapsamamaktadır. 18 yaşından küçük olan müşterilerin yapacakları alışveriş kabul edilmez. Yapılan işlem iptal edilerek ödeme iade edilir. Müşteri, A.A 'nın yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmakla yükümlü olduğu durumlar içersinde, resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde müşterilere ait gizli/özel/ticari bilgileri resmi makamlara açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple A.A 'dan her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul eder.

Müşterilerin, site aracılığıyla A.A tarafından sunulan hizmetlerden yararlanabilmek amacıyla kullandıkları sisteme erişim araçlarının (kullanıcı ismi, şifre v.b) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması durumlarıyla ilgili hususlar tamamen Müşterinin sorumluluğundadır. Müşterilerin, sisteme giriş araçlarının güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı Müşterilerin ve / veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlardan A.A 'nın doğrudan veya dolaylı herhangi bir sorumluluğu yoktur.

Müşteriler sitedeki ilgili bölümlere ve Müşteri profillerine kendileri tarafından sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul ve taahhüt etmektedirler. A.A , Müşteriler tarafından siteye iletilen veya Müşteri profillerinin oluşturulmasında ve değiştirilmesinde kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen ve sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırma; bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru, işbu sözleşmenin hükümlerine ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından ve/veya bu içerikler aracılığıyla diğer internet sitelerine yapılan yönlendirmelerden dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu tutulamaz.

A.A 'nın şüpheli görülen müşteri işlemlerini dondurma, iptal etme iptal etme hakkı bulunmaktadır.

Müşteriler, A.A 'nın yazılı onayı olmadan işbu sözleşmeyi veya bu sözleşmenin kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini, kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü kişiye devredemez.

Müşteri, siteden satın alınan ürün ve hizmetler yerine getirilmemişse, satın alınan koyun, koç, inek,dana vs kesilmemişse satışı iptal edebilir. Ödemenin iadesini talep edebilir.

İptal edilen satışlara ait geri ödemeler azami beş (5) iş günü içinde tamamlanır.

Şüpheli işlemi tespit edilen müşterilerin siteden alışveriş yapması kısıtlanabilir.

4.2. A.A 'nın Hak ve Yükümlülükleri?

A. A , sitede sunulan ürün ve hizmetleri ve fiyatları her an değiştirebilme; müşteriler de dahil olmak üzere üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. A.A bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önceden haber vermeden kullanabilir.

Müşteri, A.A 'nın talep ettiği ek güvenlik bilgilerini acil olarak yerine getirmek zorundadır.

Site üzerindeki yönlendirmeler (link, banner) vasıtasıyla erişilen portallar, web site, dosyalar ve içerikler, bu linkler vasıtasıyla erişilen portallar veya web siteden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında A.A 'nın herhangi bir sorumluluğu yoktur.

Müşterinin , satın alma prosedürleri sırasında verdiği iletişim bilgileri, sitenin reklamının yapılması ve pazarlanması amacıyla kullanılabilir. Mail ve SMS gönderilebilir.

Teknik sorunlardan dolayı "sitenin" yayınlarında kesintiler olabilir. Bu kesintilerden dolayı yaşanan iletişim ve "site"ye ulaşmaya dair ilişkin kesintilerde "Müşteri"nin yaşayacağı sorunlardan "A.A " sorumlu tutulamaz.

"Belli bir maksada göre ve hususi bir plan dahilinde verilerin ve materyallerin seçilip derlenmesi sonucu ortaya çıkan ve bir araç ile okunabilir veya diğer biçimdeki veri tabanları" ile koruma altında olduğu gibi eser niteliğindeki içerik ayrıca hukuki korumaya tabidir.

5. Diğer Hükümler

5.1. Fikri Mülkiyet Hakları

Siteninin (tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) tüm elemanları (A.A 'nın fikri mülkiyet haklarına tabi çalışmalar) A.A 'ya aittir . Müşteriler, siteden sağlanan ürün ve hizmetleri, sitede yer alan bilgileri ve A.A 'nın fikri mülkiyet haklarına tabi çalışmalarını yeniden satamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez veya başkasının A.A 'nın hizmetlerine erişmesine veya kullanmasına izin veremez, aksi takdirde üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı A.A 'dan talep edilen tazminat miktarını, mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil olmak üzere karşılamakla yükümlü olacaklardır. Müşteriler A.A 'nın fikri mülkiyet haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz.

A.A 'nın; siteden sağlanan hizmetleri, sitede yer alan bilgileri ve A.A 'nın fikri mülkiyet haklarına tabi çalışmaları, A.A ticari markaları, siteninin ticari görünümü veya sitenin vasıtasıyla sahip olduğu her tür maddi ve fikri mülkiyet hakları da dahil tüm malvarlığı, ayni ve şahsi hak, ticari bilgi ve know-how'a yönelik tüm hakları saklıdır.

5.2. Sözleşme Değişiklikleri

A.A , tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak işbu sözleşmeyi uygun göreceği herhangi bir zamanda sitede ilan ederek değiştirebilir. İşbu sözleşmenin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. İşbu sözleşme, Müşterinin tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

5.3. Mucbir Sebepler

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, A.A işbu sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, A.A için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için A.A 'dan herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. "Mücbir sebep" terimi, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve A.A 'nın gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.

5.4. Uygulanacak Hukuk ve Yetki

İşbu sözleşmenin uygulanmasında, yorumlanmasında ve bu sözleşme dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde Ukrayna Hukuku uygulanacaktır. İşbu sözleşmeden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde Ukrayna / Nikolaev Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

5.5. Sözleşmenin Feshi

İşbu sözleşme Müşterinin satın alma ve hizmetlerin ifası süresince devam edecek, hizmetler ifa edildikten sonra sona ermiş sayılacaktır. A.A , Müşterilerin işbu sözleşmede belirtilen hükümleri ve site içinde yer alan kullanıma, ürün ve hizmetlere ilişkin benzeri kuralları ihlal etmeleri durumunda sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecek ve müşteriler fesih sebebiyle A.A 'nın uğradığı tüm zararları tazmin etmekle yükümlü olacaktır.

6.1. Sitede hangi ürün ve hizmetler satılmaktadır?

A.A'da adak ve kurbanlık olarak koyun, koç, kuzu, keçi, dana, inek, tavuk ve benzeri canlılar satışa sunulmaktadır.

6.2. Satın alma işleminden sonra süreç nasıl işlemektedir?

Satın alma işlemi tamamlandığı gün içinde A.A ile Müşteri arasında belirlenen gün ve saatte satın alınan canlı hayvanlar İslami Kurallara uygun olarak kesilmekte, müşteriye video ve fotoğraf görselleri kesilmeden önce ve kesildikten sonra whatsap üzerinden gönderilmektedir. İslami Usullere göre kesimi yapılan hayvanların etleri Blagotvaritilniy Fond İnan'a belge karşılığı teslim edilmektedir. Blagotvaritilniy Fond İnan koyun, koç ve benzerlerini 7 eşit parçaya, dana ve inek türlerini de 49 eşit parçaya bölüp paketleyerek Ukrayna Nikolaev'de yaşayan ihtiyaç sahibi, emekli, dul ve yetimlere Pasaport + Vergi Numarası ve imza karşılığı dağıtmaktadır. Dağıtımlarla ilgili görseller www.fondinan.com sitesinde günlük olarak yayınlanmaktadır.

Dağıtımlarda dil, din ve ırk tercihi yapılmamaktadır. Dağıtımlarda belirleyici özellik “İhtiyaç Sahibi” olunmasıdır. Blagotvaritilniy Fond İnan İnan Ailesi tarafından kurulmuştur. Kurucusu Yusuf İnan'dır. Yöneticisi eşi Kateryna İnan'dır.

6.3 Eksik zekat ve diğer yardımlar nelerdir?

Eksik zekat ve diğer yardım malzemeleri makarna, pirinç, şeker, yağ, un ve ekmektir. Aynı şekilde siteden satın alınan bu ürünler de Ukrayna Nikolaev'de yaşayan ihtiyaç sahibi, emekli, dul ve yetimlere Pasaport + Vergi Numarası ve imza karşılığı dağıtılmaktadır.

7.1. Satın alma işlemi yapıldığında Müşteri tüm bu sözleşme şart ve kurallarını kabul etmiş, onaylamış sayılmaktadır.